Logomotywa działa od 2007 r.

Regulamin korzystania
z serwisu LOGOmotywa.pl

 • Korzystanie z serwisu
 • Pakiety, koncepcje, zmiany i poprawki
 • Płatności
 • Zatwierdzenie projektu
 • Przechowywanie projektu
 • Prawa autorskie, własność i rejestrowanie logo
 • Zasady zwrotu kosztów
 • Polityka prywatności

 

Korzystanie z serwisu

Poniżej publikujemy Regulamin i warunki korzystania z usług serwisu LOGOmotywa.pl. Prosimy o uważne przeczytanie. Wysyłając płatność lub składając zamówienie Klient przyjmuje poniższe zasady i warunki.

© Copyright: zawartość serwisu LOGOmotywa.pl w całości podlega ochronie prawemi autorskim i nie może być powielana ani kopiowana bez pisemnego zezwolenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

 

Koncepcje, Pakiety, Poprawki i Zmiany

 

Komunikacja pomiedzy Klientem a LOGOmotywa.pl odbywa się przez internet.

 

 1. Pakiet Zielony projektów logo:

Pracujemy nad 3 projektami wstępnymi (koncepcjami) logo, koncepcje przedstawiamy w przeciągu ok. 3 dni.
W cenie pakietu zapewniamy nieograniczoną ilość poprawek wybranej koncepcji znaku.
Dodatkowo wybrany projekt opracujemy w wersji czarno-białej
Naniesienie poprawek wnniesionych przez Klienta trwa ok. 24 godzin, w zależności od ich skomplikowania.

Poprawka: czynność nie wymagająca nowego projektu ani istotnej przebudowy projektu, obejmuje zmianę koloru, czcionki lub zmianę pozycji elementu znaku.

 

 1. Pakiet Pomarańczowy projektów logo:

Pracujemy nad 5 projektami wstępnymi (koncepcjami) logo, koncepcje przedstawiamy w przeciągu ok. 3 dni.

W cenie pakietu zapewniamy nieograniczoną ilość poprawek wybranej koncepcji znaku.
Dodatkowo wybrany projekt opracujemy w wersji czarno-białej
Naniesienie poprawek wnniesionych przez Klienta trwa ok. 24 godzin, w zależności od ich skomplikowania.

Poprawka: czynność nie wymagająca nowego projektu ani istotnej przebudowy projektu, obejmuje zmianę koloru, czcionki lub zmianę pozycji elementu znaku.

 

 1. Pakiet Niebieski projektów logo:

Pracujemy nad 8 projektami wstępnymi (koncepcjami) logo, koncepcje przedstawiamy w przeciągu ok. 3 dni.

W cenie pakietu zapewniamy nieograniczoną ilość poprawek wybranej koncepcji znaku.
Dodatkowo wybrany projekt opracujemy w wersji czarno-białej
Naniesienie poprawek wnniesionych przez Klienta trwa ok. 24 godzin, w zależności od ich skomplikowania.

Poprawka: czynność nie wymagająca nowego projektu ani istotnej przebudowy projektu, obejmuje zmianę koloru, czcionki lub zmianę pozycji elementu znaku.

 

 1. Projekt Papeterii Firmowej

W przeciągu ok. 3 dni od zlecenia przedstawiamy projekt zestawu lub pojedynczego elementu papeterii; w skład zestawu papeterii wchodzą:

– projekt papieru firmowego A4
– projekt papieru faksowego A4
– projekt koperty firmowej C6 lub DL
– projekt standardowej wizytówki imiennej lub firmowej 90×55 mm

W cenie pakietu zapewniamy nieograniczoną ilość poprawek w zestawie papeterii firmowej.

Poprawki w projekcie papeterii firmowej polegają na korekcie danych teleadresowych.

 

Na odpowiedź Klienta na przedstawione koncepcje/korekty (zmiany i poprawki) czekamy przez okres 30 dni. Jeśli przez ten czas nie otrzymamy informacji od Klienta na temat koncepcji lub wprowadzonych zmian, LOGOmotywa.pl uznaje projekt za zaakceptowany.

 

Płatności:

 

Płatności można dokonać na dwa sposoby:

 1. Jednorazowo całość należności.
 2. 50% zaliczka* – przed przystąpieniem LOGOmotywa.pl do projektowania + opłata końcowa (pozostała część płatności) – po zakończeniu projektowania, a przed wysłaniem gotowego logo do klienta.

*) Ta metoda płatności jest droższa o 10% od płatności jednorazowej.

 

Nasze ceny podane są w złotych polskich i nie zawierają żadnych ukrytych opłat. Należność opłaca się za pośrednictwem serwisu PayPal.com lub przelewem.

Jeśli Klient zamierza wybrać inną formę płatności, prosimy o kontakt.

Fakt wpłynięcia wymaganej kwoty potwierdzany jest przez serwis LOGOmotywa.pl odpowiednio: przed podjęciem prac projektowych lub wysłaniem gotowego projektu.

Jeżeli płatność została potwierdzona, wysłamy do Klienta e-mail z potwierdzeniem i informacją o rozpoczęciu procesu projektowania. Następuje to nie dłużej niż w ciągu jednego dnia roboczego od odnotowania wpłaty.

 

Akceptacja projektu:

 

Gdy Klient ostatecznie zatwierdzi zlecony projekt logo, proces projektowy wygasa.

Po zakończeniu projektowania finalny projekt logo zostaje zarchiwizowany w pliku ZIP i przesłany e-mailem do Klienta.

Spakowany (zarchiwizowany) plik zawiera:

– pliki wektorowe, w pełni skalowalne: AI, EPS, PDF i CDR;

– pliki bitmapowe: TIF, GIF, JPEG i PNG;

– Na życzenie przesyłamy inne formaty zapisu.

 

Do czego służą pliki wektorowe: AI, CDR, EPS?

Wektorowy format plików pozwala na zmianę rozmiaru i skali projektu bez utraty jakości, pozwala też na zmianę kolorów logo bez utraty jakości ani rozdzielczości.
Pliki wektorowe najczęściej wykorzystywane są przez grafików, producentów szyldów i kasetonów podświetlanych, firmy reklamowe oraz drukarnie.

 

Do czego służą pliki bitmapowe: TIF, GIF, JPEG i PNG?

PNG oraz JPEG są formatami zapisu logo służącymi do użytku w internecie. Mają ograniczoną rozdzielczość i dlatego nie mogą być powiększane bez utraty jakości, nie są zalecane do druku. GIF to kolejny format zapisu pliku niskiej rozdzielczości, jest on często stosowany w budowaniu serwisów internetowych. Plik w formacie TIF jest plikiem bitmapowym o lepszej jakości.

 

Przechowywanie projektu logo

 

LOGOmotywa.pl przechowuje bezterminowo zaakceptowany przez Klienta projekt. W przypadku zagubienia plików źródłowych można się o nie do nas zwrócić – pomożemy z przyjemnością.

 

Prawa autorskie, rejestrowanie logo i prawo własności

 

Majątkowe prawa autorskie do skończonego i zaakceptowanego logo albo grafiki stworzonej przez zespół  LOGOmotywa.pl należą do Klienta, dla którego zostały zaprojektowane.
Nie będziemy rościć do zaprojektowanego przez siebie znaku żadnych praw, chyba że Klient nie uregulował płatności wynikającej ze zlecenia.

LOGOmotywa.pl zastrzega sobie prawo do prezentowania zatwierdzonego logo we własnym serwisie, jako przykładu własnej pracy. Projekty niezatwierdzone pozostają własnością serwisu LOGOmotywa.pl.

Klient ma prawo do zarejestrowania zaprojektowanego dla niego przez LOGOmotywa.pl logo pod jego nazwą lub jako znak towarowy.

Nie zajmujemy się procesem rejestracji logo.
LOGOmotywa.pl nie odpowiada za plagiat nazwy logo, którą z reguły dostarcza Klient.
W przypadku podobieństwa zaprojektowanego przez serwis LOGOmotywa.pl logo do istniejącego wcześniej znaku, będziemy wspólnie z Klientem modyfikować znak do osiągniecia prawidłowego kształtu, proces ten moze nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od stworzenia pierwotnego znaku.

 

Zwrot kosztów

 

W przypadku braku zadowolenia Klienta gwarantujemy zwrot pieniędzy.
Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie będzie zadowolony z efektów naszej pracy, może zażądać zatrzymania prac i zwrotu pieniędzy (minus 50,- zł opłaty za usługi administracyjne związane ze zwrotem). Zwroty będą realizowane w ciągu 3-5 dni roboczych od zgłoszenia prośby.

 

Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków, zwrot kosztów nie obowiązuje:

 1. Jeżeli Klient skorzystał już ze zmian lub poprawek w projekcie;
 2. Jeżeli Klient zamówił dodatkowe usługi projektowe;
  3. Jeżeli przez ponad 30 dni nie dotarła do nas informacja zwrotna od Klienta;
  4. Jeżeli podczas procesu projektowania firma Klienta zmieniła nazwę lub obszar działalności;
  5. Jeżeli zlecenie zostało przerwane z innych powodów niezwiązanych z procesem projektowania.

 

Polityka prywatności

 

Serwis LOGOmotywa.pl respektuje prawo do prywatności swoich Klientów. Zobowiązuje się tym samym do ochrony ich danych osobowych. Każdy e-mail wysłany do i od LOGOmotywa.pl uważany jest za poufny w obrębie naszej firmy, chyba że udzielone zostanie nam wyraźne pozwolenie na przekazanie wiadomości innym podmiotom.

Dane osobowe Klienta nigdy nie będą udostępnione w żaden sposób przez LOGOmotywa.pl osobom trzecim, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych przez wymogi prawa.

Nie zbieramy żadnych informacji finansowych, w szczególności takich jak numery kart kredytowych itp. Takie informacje mogą być wykorzystane przez PayPal.com w celu przetworzenia zamówienia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać zapoznając się z polityką prywatności serwisu PayPal.com.

Serwis LOGOmotywa.pl może zawierać linki do innych serwisów i stron internetowych, które nie są administrowane, utrzymywane ani nie są własnością LOGOmotywa.pl. Serwis LOGOmotywa.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn.

Od czasu do czasu będziemy aktualizować ten serwis, jego szatę graficzną i funkcjonalność. O istotnych zmianach dotyczących oferty będziemy informować Klientów poprzez publikowanie na naszych stronach odpowiednich informacji.

Pytania dotyczące polityki prywatności LOGOmotywa.pl należy kierować na nasz e-mail.

Zamów projekt
Image module
Projektujemy nie tylko logo

Możesz tu zamówić również
inne projekty graficzne

Nasi projektanci, to zawodowi  graficy mający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania grafiki użytkowej – identyfikacji wizualnej, znaków firmowych, katalogów, plakatów i innych materiałów drukowanych. Mają też, co warto podkreślić, wieloletnie doświadczenie we współpracy z drukarniami, firmami reklamowymi oraz firmami pracującymi na potrzeby internetu. Wszystko to sprawia, że projekty LOGOmotywy są przez te firmy akceptowane w 100%.

Zamów projekt